Dec. 12, 2018

AČIŪ

Šiame niekados nesustojančiam pasauly labai lengva pamesti save ir savo buvimo prasmę. Rodos, akimirką esi prisisotinęs gyvenimo, o kitą minutę tavoji prasmė kažkur prasmenga. Ir tuose vakaruose labai svarbu išvysti savąją aušrą. Jūs, ištikimi draugai, tapote manoji. Net apsiniaukusiomis dienomis Jūsų pasitikėjimas mano kūryba įkvepia mane žengti į priekį ir siekti naujų aukštumų. Tad tariu Jums AČIŪ. Už šilumą, už švelnias akis ir gražius žodžius. Už juoką, už drąsą, už norą teikti šviesą kitiems. Jūs - manoji aušra, kuri nušviečia net žvarbiausias gilumas. 
Su meile
MiniMe